ติดตามผลงานเราได้ที่ :

ssruEmailFacebookKM

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรม "ผู้ให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ"

อ่านต่อ

"KM SSRU Show & Share 2014"

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ :


nurse

The Constitution of Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (A.D. 1997) stipulated that every person is equal to receive standard public health service and every poor has the rights to receive medical service from public health service facilities without any charge; moreover, the public health service must be extensive and efficiency; therefore, in order to be in compliance as stipulated in the Constitution, Thailand have reformed the health system and promulgated the Health Security Act, B.E. 2545 (A.D.2001) in order to provide health service to people thoroughly and equally. However, in order to fulfill the Health Security Act as purpose, there should have sufficient registered nurses and health personnel; nevertheless, by the empirical data as generally known, it is found that registered nurses and health personnel are highly insufficient nowadays; this insufficiency could affect public health system and overall health condition of people if the production of nurses and health personnel woul

อ่านต่อ

บทความ :

ใกล้ถึงวันแม่

ใกล้ถึงวันแม่เข้ามาทุกทีลูกๆอย่างเราก็คงกำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคุณแม่สุดที่รักของพวกเรา วันนี้จะมาเสนอคือเราจะนำภาพถ่ายเล็กๆหลายๆภาพมาแปะลงบนกระดาษน่ารักๆมีนูนบ้างเรียบบ้า
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

เอกลักษณ์  "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล"  อัตลักษณ์  "เป็นนักปฎิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มี
09. 2014