ติดตามผลงานเราได้ที่ :

ssruEmailFacebookKM

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศด่วน เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"การวินิจฉัยการพยาบาลและการบันทึก ทางการพยาบาล"

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ :


nurse

The Constitution of Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (A.D. 1997) stipulated that every person is equal to receive standard public health service and every poor has the rights to receive medical service from public health service facilities without any charge; moreover, the public health service must be extensive and efficiency; therefore, in order to be in compliance as stipulated in the Constitution, Thailand have reformed the health system and promulgated the Health Security Act, B.E. 2545 (A.D.2001) in order to provide health service to people thoroughly and equally. However, in order to fulfill the Health Security Act as purpose, there should have sufficient registered nurses and health personnel; nevertheless, by the empirical data as generally known, it is found that registered nurses and health personnel are highly insufficient nowadays; this insufficiency could affect public health system and overall health condition of people if the production of nurses and health personnel woul

อ่านต่อ

บทความ :

ร้อยดวงใจคนไทยเป็นหนึ่งเดียว

                วันที่ 5 ธันวาของทุกๆ ปี ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี หรือจะนับไปอีกกี่ปี ก็ไม่มีใครสักคนที่จะลืมเลือนไปได้ว่า วันนี้เป็นวันอะไร ทุกคนจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าเป็น “วันพ่อ” ข
วิธีลดความเครียดในการทำงาน

1 คงต้องออกกำลังกายเพื่อระบายฮอร์โมนแห่งความเครียดออกไปให้หมด จะ เป็นการออกกำลังกายระหว่างการทำงาน เช่น การเดินขึ้นลงบันได หรือจะเป็นการเล่นกีฬา หรือทำงาน บ้านในตอนเย็นหลังเลิกงาน
ทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข

           ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้จำเป็นต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการพักผ่อนหย่อนใจในโลกไซเบอร์ แต่ถ้าเราทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกสุขลักษ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:อัตลักษณ์  (IDENTITY) : เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะProfessional practitioners, academi
12. 2014