วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556 00:00 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Featured Written by 
Rate this item
(0 votes)


ประจำปีการศึกษา 2559

              Laughing คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  


ประจำปีการศึกษา 2558

                 Laughing รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (02/พ.ย./2559) 

ประจำปีการศึกษา 2557

                Laughing คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
                Smile นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
                Wink 
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
                Embarassed คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีงบการศึกษา 2556 
              
                Laughing คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
                     - คำนำ
                     - สารบัญ

ประจำปีงบประมาณ 2555
          
                Embarassed คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
                Laughing แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
                Smile ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
                Wink รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
                Surprised คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
                      - บทที่ 1
                      - บทที่ 2
                      - บทที่ 3
                      - บทที่ 4 
                      - บทที่ 5


        Smile ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  >>> http://www.cheqa.ssru.ac.th Smile
                                ssru che qa online systems 

 
Read 3970 times Last modified on วันศุกร์, 24 มีนาคม 2560 06:54

06. 2017